over de stichting van de concerten bij kaarslicht

Door admin, 16 augustus 2010 18:17

algemene informatie:
1. De naam
2. Het RSIN of het fiscaal nummer
3. De contactgegevens
4. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
5. Het beleidsplan
6. Het beloningsbeleid
7. De doelstelling
8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
9. Een financiële verantwoording

Ad 1 Stichting Het Jisper Concert,
bereikbaar via concertjisp@hetnet.nl en 0299421808
Ad 2 RSIN / fiscaal nummer ANBI: 8020838
Ad 3 Conform inschrijving KvK: Stichting Het Jisper Concert, Zaandammerstraat 76, 1531 DS Wormer. Contactpersoon: C.M. Burger, penningmeester
Ad 4 F.W. Louwersheimer, voorzitter
W.G.F. Hupkens van der Elst, secretaris
C.M. Burger, penningmeester
I. Rinkes, lid
C.A.A.M. Dolné, lid
Ad 5
In artikel 2 van de statuten staat vermeld: “De Stichting heeft ten doel het organiseren van culturele evenementen in de Hervormde Kerk te Jisp, met name het organiseren van concerten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.
De ruimte, die ons ter beschikking staat, namelijk de Hervormde Kerk in Jisp, leent zich uitstekend voor een breed scala aan kamermuziekvormen. Het streven van het bestuur is, dat de kwaliteit van het gebodene goed moet zijn en gebracht moet worden door musici van naam. Bij de programmering voor de komende twee jaar streven wij naar bepaalde thema’s, bijvoorbeeld Russische muziek, het centraal stellen van een componist of bewerkingen van symfonische werken van Kamermuziek.
Ad 6
Alle voorkomende werkzaamheden, die horen tot de organisatie van de concerten, geschiedt door de bestuursleden op vrijwillige basis en zonder vergoeding.
Ad 7
De doelstelling is verwoord onder punt 5
Ad 8
Reeds meer dan 25 jaar organiseert de Stichting Concerten bij Kaarslicht elk seizoen 8 concerten, die in het teken staan van kamermuziek. Deze concerten worden altijd gegeven door gerenommeerde musici. In de loop der jaren zien we, dat musici na verloop van enkele jaren het geweldig vinden om wederom in Jisp op te treden.
Ad 9
De laatste jaren heeft de stichting per seizoen bruto plus/minus € 15.000,– aan uitkoopsommen uitgekeerd, terwijl de inkomsten uit de verkoop van toegangskaarten € 12.000,– bedroegen. Daarnaast zijn ieder seizoen weer de huur van een piano en de huur van de kerk de grote kostenposten. Toch lukt het de stichting aardig om ieder jaar weer het verlies beperkt te houden, aangezien wij jaarlijks subsidie ontvangen van het Fonds voor Kleine podia, de gemeente Wormerland en een jaarlijkse genereuze schenking van een weldoener.

Reacties gesloten