verder in de kerk van Jisp

Door admin, 9 augustus 2010 18:20

ALGEMEEN
De kerk van Jisp is eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken. Een plaatselijke commissie beheert de kerk. De kerk kan gehuurd worden voor activiteiten. U kunt hierover contact opnemen met de heer Karel Besemer, telefoon 075-6421571.
De kerk is in september aanstaande geopend voor publiek vanwege Open Momumentendag

Verder over de Jisper kerk

De vloer van de kerk van Jisp bestaat uit grafzerken. De zerk van Corn. Jacobsz Ploegh (1624-1697) werd speciaal beschreven omdat die zerk tot de belangrijkste van de kerk hoort. Er zijn echter veel meer beroemde zerken met een rijke geschiedenis, Vooral dank zij deze vele, mooie zerken heeft de kerk subsidies gekregen, waarmee al een groot deel van de kerk is gerestaureerd.
Onze vaste bezoekers hebben kunnen zien dat het gedeelte bij de westingang is omgebouwd tot een prachtige moderne keuken een garderobe en twee mooie toiletten. Boven is een grote kamer gekomen die gebruikt kan worden als consistoriekamer, artiestenruimte of vergaderzaal.
In juni wordt de rest van de restauratie (zerken achter het doophek, het doophek, de preekstoel, de kerkenraadsbanken, en het orgel) gerealiseerd.
Het houtwerk, dat gerestaureerd wordt, dateert voor het grootste deel uit de 16e en 17e eeuw.
Ouder dan het huidige gebouw is de 17e eeuwse zeskantige eiken preekstoel, waarvan de hangende kuip vrijstaande Corinthische zuiltjes en panelen met ronde boogvullingen heeft.
De preekstoel heeft een koperen standaard met twee kaarsen en aan de onderkant is een pelikaan te zien, die haar jong voedt (betekenis: zelfopofferende liefde)
Het doophek dateert uit 1667. Daarop zijn allegorische figuren, de christelijke deugden geloof, hoop en liefde, te zien, Boven de beide deuren zijn koperen doopbogen met dolfijnkopjes.Op de met houtsneden versierde lezenaar op het doophek is het gemeentewapen te zien.
De twee kerkenraadsbanken met sierlijk houtsnijwerk op panelen en deuren zijn eveneens uit de 17-de eeuw. Tot slot zijn er nog twee hekken die eertijds voor de open deuren stonden om dieren buiten te houden. Zij bestaan uit 28 pieken van de voormalige weermacht. Zij staan op het balkon.

Reacties gesloten